Welkom bij Keumgang Seddik

Taekwondo voor iedereen

Sponsors

Video’s volwassenen

Video’s kinderen

Lesgever Ben Seddik

Sinds 1995 leer ik kinderen en volwassenen Taekwondo – de sport met de voet en de vuist.

Ik beoefen zelf al meer dan 35 jaar deze sport. Ik heb 7e dan Taekwondo en 2e dan Hapkido behaald, dat is mijn technische basis als lesgever in deze sport. Als lesgever ben ik zelf ook zeer bezield door de Taekwondo filosofie en dat heb ik ook in de Club doorgetrokken.

De Club Keumgang Seddik werd opgericht en staat juist voor sport beoefening voor iedereen. Bij de oprichting van de Club was het juist de bedoeling om veel mensen samen aan sport te laten doen en niet om de aandacht te focussen op enkele zeer goed presterende individuen. Keumgang Seddik zet vooral in op een divers publiek, dat wil zeggen mensen uit alle sociale klassen, van verschillende achtergronden en afkomst. De Club besteedt bijzondere aandacht aan de kansarme en kwetsbare mensen en gezinnen in de maatschappij. Armoede is in eerste plaats uitsluiting om deel te nemen aan diverse aspecten van het maatschappelijk leven, zoals aan sportbeoefening, en niet enkel omdat men het financieel niet kan dragen. Daarom biedt Club Keumgang Seddik mensen de mogelijkheid om te sporten en uit het sociaal isolement te treden, zonder dat men beoordeeld wordt.

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, op de mat is iedereen gelijk. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor mij want zij zijn de toekomst. Daarom wil ik zo veel mogelijk in hen investeren.

Ik begeleid en motiveer mijn leerlingen kinderen, tieners en volwassenen, om zo veel mogelijk het beste uit zich boven te halen. Met mijn kennis en ervaring hoop ik zo veel mogelijk mensen te inspireren en motiveren, zowel in de sport en in hun persoonlijke levenssfeer, en hen te helpen zichzelf een plaats te geven in hun (maatschappelijke) omgeving.

Het traject naar bekwame lesgevers

Club Keumgang Seddik biedt iedereen de mogelijkheid om dingen aan anderen te leren. Van iemand anders iets aan te leren, dat men zelf wel kan en de ander nog niet, leert men zelf ook bij. Iedereen krijgt de mogelijkheid om die ervaring op te doen. Keumgang Seddik promoot ook de doorstroming van onze Jong volwassen leerlingen naar een opleidingstraject en diploma’s voor

hulptrainer en trainer bij de Vlaamse trainersschool. Onze trainers worden aangestuurd door onze legever Ben Seddik (7de Dan Taekwondo) en gestimuleerd om zich bij te scholen.

Club Keumgang Seddik

Taekwondo voor iedereen

Club Keumgang Seddik biedt iedereen de mogelijkheid om Taekwondo te beoefenen.

Wij zijn een massa-sport vereniging, onze focus ligt op de groepsbeleving, desondanks gaan wij de individuele competitie niet uit de weg, maar onze focus blijft SPORTEN VOOR IEDEREEN.

Het sleutelbegrip is DIVERSITEIT in elke zin van het woord: Iedereen is welkom.

In Antwerpen betekent dat ook

 • Bruggen bouwen tussen de verschillende gemeenschappen in onze stad;
 • Ketens breken die jonge mensen in de armoede en sociale achterstand houden;
 • Sociale uitsluiting en discriminatie overwinnen;
 • De factoren die onderwijsproblemen en schooluitval veroorzaken helpen aanpakken;
 •  Mensen met beperkingen sporten gewoon mee;
 • Gemengde groepen waar meisjes en jongens. mannen en vrouwen samen trainen, maar daarnaast zijn er ook trainingen voor vrouwen alleen.

Waarom kiezen voor TAEKWONDO

Taekwondo is in de eerste plaats een gevechtssport, een martial art. Dat wordt ten onrechte gezien als leren geweld te gebruiken, leren iemand anders fysiek pijn te doen.

De vertaling uit het Koreaans van “Taekwondo” is de “kunst van de voet en de vuist”. Het is een veelomvattend concept van filosofie, levensvisie en moraal, fysieke conditie en vecht-technieken.

Taekwondo is in de eerste plaats een uitstekende fysieke en mentale training voor de beoefenaars, het hele lichaam wordt geactiveerd en diverse elementen van de fysieke conditie worden getraind.

Taekwondo beoefenen is uiteraard in eerste plaats fysieke inspanning, door de oefeningen worden, uithouding en weerstand sterk verbeterd. Stretching en krachtoefeningen helpen bij spieropbouw, soepelheid en evenwicht, en voorkomen vroegtijdige slijtage zoals van de gewrichten en blessureleed.

Het aspect zelfverdediging van Taekwondo is onmiskenbaar. De beoefenaar wint in zelfzekerheid en respect voor zijn medesporters, trainers, tegenstrevers en officials maar ook t.a.v. andere mensen buiten de sport.

Hou ze van de straat – Hou ze gezond en veilig

In de Antwerpse binnenstad heeft “buiten op straat” zijn zijn eigen uitdagingen, maar ook binnen is het niet altijd een aangename omgeving. In de grootstad Antwerpen leven meer dan 1 op 3 kinderen met armoede problemen, dat gaat niet altijd over geld, energie te kort en te weinig eten, het gaat ook over leefruimte. Kinderen en tieners ontvluchten de benepen omstandigheden van binnenshuis maar ook vele volwassenen en zijn veel buiten te vinden. Dat heeft enkele nadelen:

– voor jongeren er is geen controle van volwassenen, dus ook geen opvoedkundige correctie van wangedrag

– groepsdynamiek vormt de drijvende kracht van de karaktervorming van het kind en gedragsontwikkeling van de volwassenen

– kinderen zijn gemakkelijk beïnvloedbaar door straat criminelen

Keumgang Seddik heeft zich tot doel gesteld om kinderen en jongeren uit die slechte invloeden te houden, hen positief gedrag bij te brengen, weerbaarder te maken tegen de uitdagingen van de straat.

Ouders proberen ook hun kinderen weg te houden van deze slechte invloeden maar door de verhoogde verkeersdruk, de vermindering van openbare speel en groen-ruimte in de onze verstedelijkte omgeving worden de kinderen – om ze binnen te houden – voor de televisie geparkeerd. De stap naar video- games en on-line naar tijdverdrijf is klein, maar juist daardoor bewegen kinderen minder, en dat is slecht voor hun gezondheid.

Gratis openbare spel en sport voorzieningen worden zeer schaars en kinderen kunnen dus enkel nog terecht in sportclubs willen ze toegang krijgen tot de sportinfrastructuur. Keumgang Seddik biedt de toegang tot aangepaste sportinfrastructuur, en wij bieden juist spelen, bewegen, zich inspannen, fysieke conditie verbeteren.

Taekwondo draagt zeer veel bij aan hun gezondheid en versterkt hun weerstand tegen ziekte, het ontwikkelt hun kracht, evenwicht en coördinatie.

Wat neemt u mee van Taekwondo :

 • Zelfverdediging meer zelfvertrouwen en zelfrespect meer respect voor anderen
 • Algemene gezondheid, conditie en fitheid
 • Uithouding, en weerstand
 • Kracht, souplesse en evenwicht
 • Beter bestand tegen ziekte en infecties (preventief) maar ook sneller herstel (curatief) na ziekte
 • Betere zelfbeheersing, stressbestendigheid en leren weerstaan aan druk in allerlei situaties, thuis, op het werk, op school …
 • Leren nieuwe zaken sneller te leren en objectieven te stellen, door te oefenen in een ontspannen sfeer, door herhalen, trainen en op een leuke manier inspanningen te leveren
 • Leren grenzen te stellen, en grenzen te respecteren
 • Lessen en oefeningen in een positieve en aanmoedigende sfeer

Agressie geweld zelfverdediging

Kinderen leren overal allerlei gedrag, dat hoort bij de kindertijd, maar wat we geleerd hebben tijdens onze kindertijd dragen we mee voor de rest van ons leven.

De beruchte ‘vlucht-of-vecht’ reflex is het overlevings-schakelmechanisme bij uitstek, het is een reactie van ons onderbewustzijn. Het controleert angst en stuurt zeer gewelddadige reacties. Vluchten voor gevaar is een gewelddadige explosie van energie die iemand vooruit stuwt, alles en iedereen die in de weg staat opzij duwt, weg van het gevaar. Vechten levert iemand de explosieve en agressieve kracht om een gevaar te vernietigen.

In een Taekwondo Club leren kinderen en volwassenen vele zaken die met geweld en agressie te maken hebben. Taekwondo is een gevechtskunst, dat betwist niemand, maar het is niet omdat je kan slaan, stoten en stampen dat je ook een geweldenaar wordt. Agressie is veelal ongewenst gedrag, en gebruik van geweld is dikwijls strafbaar.

De Taekwondo trainers voorkomen dat iemand ongecontroleerd zijn agressie laat gaan en gewelddadig reageert, agressie wordt bij leerlingen niet aangemoedigd en er wordt hen ander gedrag aangeleerd, zowel degene die gemakkelijk zijn toevlucht neemt tot geweld, als ten aanzien van anderen wordt controle en beheersing geleerd maar ook het slachtoffer van geweld wordt weerbaarder gemaakt.

Taekwondo leert juist dat geweld of agressie gebruiken geen middel is om conflictsituaties op te lossen, maar juist toont Taekwondo de weg naar agressiebeheersing, zelfbeheersing en naar een

harmonieuze oplossing en naar bemiddeling. De gevechtssport voorkomt juist de escalatie van agressie naar een geweld.

Taekwondo leraren kunnen zeer snel pestertjes in de dop en ongeremde agressievelingen herkennen en dat gedrag ombuigen en zelfbeheersing aanleren. Maar Taekwondo leraren zullen de slachtoffers zelfverzekerder maken om hen weerbaarder te maken tegen pesterijen en pesters. Door hun training kunnen ze meestal op een vreedzame manier situaties oplossen zonder daarbij agressief te worden. Maar in geval dit niet mocht werken, leert je kind hoe het zich kan verdedigen en eventueel kan ontsnappen aan een aanval.

Tenslotte door de training het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing, zal een kind ook veel kalmer reageren op crisistoestanden en niet met paniek. Taekwondo leerlingen zullen mensen in nood helpen en kalm nuttige dingen doen, zoals de hulpdiensten bellen, een wonde verbinden. De Taekwondo training trekt zich door op alle vlakken van het leven.

Taekwondo leert juist dat geweld of agressie gebruiken geen middel is om conflictsituaties op te lossen, maar juist toont Taekwondo de weg naar agressiebeheersing, zelfbeheersing en naar een harmonieuze oplossing en naar bemiddeling. De gevechtssport voorkomt juist de escalatie van agressie naar een geweld.

Taekwondo leraren kunnen zeer snel pestertjes in de dop en ongeremde agressievelingen herkennen en dat gedrag ombuigen en zelfbeheersing aanleren. Maar Taekwondo leraren zullen de slachtoffers zelfverzekerder maken om hen weerbaarder te maken tegen pesterijen en pesters.  Door hun training kunnen ze meestal op een vreedzame manier situaties oplossen zonder daarbij agressief te worden. Maar in geval dit niet mocht werken, leert je kind hoe het zich kan verdedigen en eventueel kan ontsnappen aan een aanval.

Tenslotte door de training het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing, zal een kind ook veel kalmer reageren op crisistoestanden en niet met paniek. Taekwondo leerlingen zullen mensen in nood helpen en kalm nuttige dingen doen, zoals de hulpdiensten bellen, een wonde verbinden. De Taekwondo training trekt zich door op alle vlakken van het leven.

Bij ons is Taekwondo meer dan vechten

Taekwondo heeft een duizend jaar oude traditie, het heeft een duidelijke fysieke component de gevechtskunst, de zelfverdediging en een psychische/ gedrags-component het opvoedkundige. In het verre oosten is Taekwondo een levensfilosofie, een levenswijze, een wereldbeeld een moraal. Hoewel dat aspect niet 1 op 1 toepasbaar is hier in Antwerpen, kan men toch belangrijke levenslessen uit die filosofie halen en aan de kinderen aanbieden als nuttige vaardigheden in hun dagelijks leven (nu als kind op school en thuis, later als volwassenen in hun gezin, op het werk of in hun sociaal leven) zoals respect, discipline en focus. Taekwondo is een hulpmiddel om kinderen iets extra te bieden in hun opvoeding.

Taekwondo leert alle deelnemers (en in het bijzonder de kinderen) om te gaan met de uitdagingen om hen heen op school, met vrienden en met de volwassenen om hun heen, volwassenen leren om te gaan met collega’s en met andere mensen in stressvolle situaties, ze leren zelfzekerheid en zelfbeheersing, en respect voor anderen. Ze krijgen de moed om te spreken, om vragen te stellen, leren zichzelf te respecteren waardoor zij ook respect kunnen tonen voor anderen.

Locaties en programma's

Merksem

Programma Merksem

Dames

Zondag: 10u00 tot 12u00

Volwassenen

Vrijdag: 18u00 tot 20u00
Zaterdag: 19u00 tot 21u00
Zondag: 15u00 tot 17u00

Kinderen (5 tot 7 jaar)

Donderdag: 17u30 tot 19u00
Zondag: 12u00 tot 13u30

Kinderen (8 tot 12 jaar)

Zaterdag: 17u00 tot 19u00
Zondag: 13u30 tot 15u00

Sporthal De Rode Loop

Rodeloopstraat 2, 2170 Merksem